Stichting HealthConnect – informatie

Contactgegevens

Stichting HealthConnect
AHTC, Tower C4
Paasheuvelweg 25
1105 BP Amsterdam
The Netherlands
020 - 2103926
www.healthconnectme.org
info@healthconnectme.org

RSIN/fiscaal nummer

Het RSIN/fiscaal nummer van Stichting HealthConnect is 8580091.

ANBI status

Stichting HealthConnect is in het bezit van de ANBI status.

Bestuur

Het bestuur van HealthConnect wordt gevormd door:

  • Stichting PharmAccess Group Foundation, voorzitter en penningmeester
  • Monique Germaine Dolfing – Vogelenzang, secretaris

Beloningsbeleid

Bestuursleden van HealthConnect worden niet gecompenseerd voor hun inspanningen ten bate van HealthConnect. Ten behoeve van HealthConnect gemaakte kosten (niet zijnde eigen inzet) kunnen op verzoek worden vergoed.

Geen bestuurder en/of andere beleidsbepaler van HealthConnect kan over het vermogen van HealthConnect beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Statutair is bepaald dat twee bestuursleden gezamenlijk kunnen beschikken over het vermogen van HealthConnect.

Werving en Beheer van Fondsen

Het vermogen van HealthConnect wordt gevormd door inkomsten uit activiteiten van HealthConnect, subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten. Nieuwe fondsen zullen onder andere worden geworven door middel van (publieke) fondsenwerving.

Eventuele winst uit activiteiten zal HealthConnect aanwenden ten behoeve van het algemeen nut en meer in het bijzonder ten behoeve van het doel van HealthConnect.

Financiële verantwoording

Het eerste boekjaar van HealthConnect is 2017 - 2018 (verlengd boekjaar).

Op dit moment is nog geen uitgavenbegroting voor het lopend en het volgend boekjaar beschikbaar gezien de recentelijke oprichting van HealthConnect.